www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.4.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.1.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.4.2020 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 2.69 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.08 - 3.48 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 2.08 m, 75 % todennäköisyydellä yli 2.41 m, 25 % todennäköisyydellä yli 2.90 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.48 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 1.98 m ja maksimiarvo 3.82 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.03 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 01.07. vedenkorkeus on keskimäärin 0.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.63 - 0.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.60 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 17.07. vedenkorkeus on keskimäärin 0.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.60 - 0.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.60 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.08. vedenkorkeus on keskimäärin 0.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.60 - 0.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.22 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.60 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 0.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.61 - 1.12 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto