www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.2.2020 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 2.42 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.42 - 3.37 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 2.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 2.42 m, 25 % todennäköisyydellä yli 2.45 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.37 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 2.42 m ja maksimiarvo 3.86 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.03 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 12.03. vedenkorkeus on keskimäärin 1.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.76 - 1.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.63 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 27.03. vedenkorkeus on keskimäärin 1.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.23 - 1.67 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.00 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 27.04. vedenkorkeus on keskimäärin 1.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.92 - 1.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.69 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 27.05. vedenkorkeus on keskimäärin 0.68 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.62 - 0.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.13 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto