www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 31.1.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.12.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.2.2021 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 3.32 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.57 - 4.56 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 2.57 m, 75 % todennäköisyydellä yli 3.07 m, 25 % todennäköisyydellä yli 3.66 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.56 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 2.36 m ja maksimiarvo 4.88 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.03 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 03.10. vedenkorkeus on keskimäärin 1.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.15 - 1.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.95 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 1.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.28 - 1.73 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.84 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 1.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.15 - 1.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 3.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.76 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.12. vedenkorkeus on keskimäärin 1.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.21 - 2.13 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 3.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.90 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto