www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.11.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 2.59 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.07 - 3.25 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 2.07 m, 75 % todennäköisyydellä yli 2.32 m, 25 % todennäköisyydellä yli 2.79 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.25 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 2.07 m ja maksimiarvo 3.99 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.56 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.03 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 1.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.37 - 1.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.36 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 1.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.36 - 1.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.35 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 1.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.43 - 1.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.41 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 2.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 1.80 - 2.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 2.72 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 1.28 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto