www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Merikarvia

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Merikarvia > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 5.2.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.12.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.2.2021 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 3.34 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.33 - 4.44 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 2.33 m, 75 % todennäköisyydellä yli 3.02 m, 25 % todennäköisyydellä yli 3.56 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.44 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 2.04 m ja maksimiarvo 4.86 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 2009 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 3.54 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 4.09 m, se on havaittu 11.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 3.03 m.
 • Havainnot asemalta 3601100. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

 • Tulvapenkereen korkeus 4.40 m
 • Alimmat tiet ja ulkorakennukset kastumisvaarassa keskustan alapuolella 3.20 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 0.66 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.65 - 0.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 0.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.64 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 0.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.64 - 0.69 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.61 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 0.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.61 - 0.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.60 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 0.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 0.61 - 1.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 1.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 0.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto