logo
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Kynäsjoki Harjakoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Kynäsjoki Harjakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.4.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.1.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 86.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 44.3 - 143 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 44.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 68.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 106 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 143 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 42.7 m3/s ja maksimiarvo 183 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2006 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 98.59 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 177.60 m3/s, se on havaittu 20.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 43.44 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           38.78           13.180          
  2           92.61           8.357          
  3           107.84           10.618          
  4           117.58           12.527          
  5           124.79           14.073          
  6           130.53           15.358          
  7           135.30           16.453          
  8           139.37           17.407          
  9           142.94           18.251          
  10           146.10           19.008          
  15           158.12           21.931          
  20           166.54           24.012          
  30           178.30           26.952          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           186.59           29.043          
  50           193.00           30.667          
  60           198.22           31.996          
  70           202.63           33.120          
  80           206.45           34.095          
  90           209.82           34.955          
  100           212.82           35.725          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3601500 Harjakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Tulvaraja 100 m3/s