Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Kynäsjoki Harjakoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Kynäsjoki Harjakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.1.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.1.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.2.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.15 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 5.15 - 6.91 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 5.15 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.15 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 5.26 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 6.91 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.15 m3/s ja maksimiarvo 8.28 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2006 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 99.37 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 177.60 m3/s, se on havaittu 20.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 43.44 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           37.68           14.039          
  2           93.20           8.901          
  3           108.90           11.310          
  4           118.95           13.344          
  5           126.39           14.990          
  6           132.31           16.359          
  7           137.22           17.526          
  8           141.43           18.542          
  9           145.10           19.441          
  10           148.37           20.247          
  15           160.76           23.360          
  20           169.45           25.577          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           181.57           28.709          
  40           190.12           30.936          
  50           196.73           32.666          
  60           202.12           34.081          
  70           206.67           35.279          
  80           210.61           36.317          
  90           214.08           37.234          
  100           217.18           38.054          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3601500 Harjakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Tulvaraja 100 m3/s