www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Kynäsjoki Harjakoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Kynäsjoki Harjakoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.2.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.2.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.2.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 89.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.7 - 108 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 87.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 88.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 91.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 108 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 87.6 m3/s ja maksimiarvo 163 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2006 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 102.33 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 177.60 m3/s, se on havaittu 20.04.2013 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 43.44 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           37.95           15.739          
  2           95.90           9.979          
  3           112.28           12.680          
  4           122.77           14.960          
  5           130.54           16.806          
  6           136.71           18.340          
  7           141.84           19.648          
  8           146.23           20.787          
  9           150.07           21.795          
  10           153.47           22.699          
  15           166.41           26.189          
  20           175.47           28.674          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           188.13           32.185          
  40           197.05           34.682          
  50           203.95           36.622          
  60           209.58           38.208          
  70           214.33           39.551          
  80           218.43           40.715          
  90           222.06           41.742          
  100           225.29           42.662          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3601500 Harjakoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Tulvaraja 100 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto