Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Salmus ala

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Salmus ala > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.4.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 24.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 13.4 - 34.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 13.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 19.2 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 27.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 34.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 13.3 m3/s ja maksimiarvo 37.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2000 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 19.60 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 34.73 m3/s, se on havaittu 10.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 10.44 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           7.75           2.278          
  2           18.41           1.445          
  3           21.43           1.836          
  4           23.36           2.166          
  5           24.78           2.433          
  6           25.92           2.655          
  7           26.86           2.844          
  8           27.67           3.009          
  9           28.38           3.155          
  10           29.00           3.286          
  15           31.39           3.791          
  20           33.05           4.151          
  30           35.38           4.659          
  40           37.02           5.021          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           38.29           5.301          
  60           39.33           5.531          
  70           40.20           5.725          
  80           40.96           5.894          
  90           41.62           6.043          
  100           42.22           6.176          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3602110 Salmus ala havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.