www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Salmus ala

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Salmus ala > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.3.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.3.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.3.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 17.7 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 17.0 - 24.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 17.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 17.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 18.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 24.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 17.0 m3/s ja maksimiarvo 32.4 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2000 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 20.12 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 34.73 m3/s, se on havaittu 10.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 10.44 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           7.99           2.455          
  2           18.91           1.556          
  3           22.00           1.977          
  4           23.98           2.333          
  5           25.44           2.621          
  6           26.61           2.860          
  7           27.57           3.064          
  8           28.40           3.242          
  9           29.12           3.399          
  10           29.77           3.540          
  15           32.21           4.084          
  20           33.91           4.472          
  30           36.30           5.019          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           37.98           5.409          
  50           39.28           5.711          
  60           40.34           5.959          
  70           41.24           6.168          
  80           42.01           6.350          
  90           42.70           6.510          
  100           43.31           6.653          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3602110 Salmus ala havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto