www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Eteläjoki maantiesilta

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Eteläjoki maantiesilta > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.2.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.2.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.2.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 66.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 63.3 - 75.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 63.3 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 64.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 69.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 75.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 63.2 m3/s ja maksimiarvo 83.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 82.19 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 163.00 m3/s, se on havaittu 05.05.1970 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 43.60 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           44.57           4.737          
  2           78.43           3.003          
  3           88.01           3.816          
  4           94.13           4.502          
  5           98.67           5.058          
  6           102.28           5.519          
  7           105.28           5.913          
  8           107.84           6.256          
  9           110.08           6.559          
  10           112.07           6.831          
  15           119.63           7.882          
  20           124.93           8.629          
  30           132.32           9.686          
  40           137.53           10.438          
  50           141.57           11.021          
  60           144.85           11.499          
  70           147.63           11.903          
  80           150.03           12.253          
  90           152.14           12.562          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           154.03           12.839          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 36etela havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto