www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Pohjajoki

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Pohjajoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 3.3.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.3.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.3.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 19.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 17.7 - 21.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 17.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 18.3 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 20.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 17.4 m3/s ja maksimiarvo 22.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 17.90 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 30.00 m3/s, se on havaittu 06.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 8.20 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           9.00           1.120          
  2           17.01           0.710          
  3           19.27           0.902          
  4           20.72           1.065          
  5           21.79           1.196          
  6           22.65           1.305          
  7           23.36           1.398          
  8           23.96           1.480          
  9           24.49           1.551          
  10           24.96           1.616          
  15           26.75           1.864          
  20           28.00           2.041          
  30           29.75           2.291          
  40           30.98           2.468          
  50           31.94           2.607          
  60           32.71           2.719          
  70           33.37           2.815          
  80           33.94           2.898          
  90           34.44           2.971          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           34.89           3.036          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3602300 Pohjajoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto