Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Pohjajoki

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Pohjajoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.4.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 21.21 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.80 - 21.47 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.80 m, 75 % todennäköisyydellä yli 21.05 m, 25 % todennäköisyydellä yli 21.35 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.47 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.79 m ja maksimiarvo 21.51 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1968 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 21.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 21.74 m, se on havaittu 05.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 20.86 m.
  • Havainnot asemalta 3602300 Pohjajoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.02. vedenkorkeus on keskimäärin 20.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.54 - 20.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.53 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.02. vedenkorkeus on keskimäärin 20.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.48 - 20.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.84 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.46 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 20.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.46 - 20.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.41 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 21.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.01 - 21.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.79 m.