www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Pohjajoki

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Pohjajoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.3.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.3.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.3.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 21.40 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 21.36 - 21.49 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 21.36 m, 75 % todennäköisyydellä yli 21.38 m, 25 % todennäköisyydellä yli 21.44 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.49 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 21.35 m ja maksimiarvo 21.54 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1968 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 21.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 21.74 m, se on havaittu 05.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 20.86 m.
  • Havainnot asemalta 3602300 Pohjajoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.03. vedenkorkeus on keskimäärin 21.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.38 - 21.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 21.35 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.03. vedenkorkeus on keskimäärin 21.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 21.08 - 21.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.95 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.04. vedenkorkeus on keskimäärin 20.91 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.82 - 20.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.09 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.61 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.05. vedenkorkeus on keskimäärin 20.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.47 - 20.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 21.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.43 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto