www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Pohjajoki

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Pohjajoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.11.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.9.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.12.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 21.18 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 20.95 - 21.55 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 20.95 m, 75 % todennäköisyydellä yli 20.99 m, 25 % todennäköisyydellä yli 21.33 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 21.55 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 20.95 m ja maksimiarvo 21.73 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1968 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 21.33 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 21.74 m, se on havaittu 05.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 20.86 m.
  • Havainnot asemalta 3602300 Pohjajoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.04. vedenkorkeus on keskimäärin 20.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.80 - 20.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.77 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.05. vedenkorkeus on keskimäärin 20.75 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.71 - 20.82 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.60 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.06. vedenkorkeus on keskimäärin 20.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.44 - 20.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.39 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.07. vedenkorkeus on keskimäärin 20.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 20.38 - 20.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 20.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 20.35 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto