Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Lankoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Lankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.4.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 62.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 25.5 - 88.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 25.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 48.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 75.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 88.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 24.5 m3/s ja maksimiarvo 99.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 65.57 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 122.00 m3/s, se on havaittu 06.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 38.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           31.81           4.166          
  2           62.20           2.642          
  3           70.79           3.356          
  4           76.29           3.960          
  5           80.36           4.449          
  6           83.60           4.855          
  7           86.29           5.201          
  8           88.59           5.503          
  9           90.60           5.769          
  10           92.38           6.009          
  15           99.17           6.932          
  20           103.92           7.590          
  30           110.55           8.520          
  40           115.23           9.181          
  50           118.85           9.694          
  60           121.80           10.114          
  70           124.29           10.470          
  80           126.44           10.778          
  90           128.34           11.050          
  100           130.04           11.293          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3602500 Lankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.