www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Lankoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Lankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 46.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 32.0 - 66.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 32.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 39.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 60.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 66.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 30.0 m3/s ja maksimiarvo 73.7 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 65.76 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 122.00 m3/s, se on havaittu 06.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 38.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           31.06           4.414          
  2           62.29           2.799          
  3           71.12           3.556          
  4           76.78           4.196          
  5           80.96           4.714          
  6           84.29           5.144          
  7           87.05           5.511          
  8           89.42           5.830          
  9           91.49           6.113          
  10           93.32           6.366          
  15           100.30           7.345          
  20           105.18           8.042          
  30           112.00           9.027          
  40           116.81           9.728          
  50           120.53           10.272          
  60           123.56           10.717          
  70           126.12           11.093          
  80           128.33           11.420          
  90           130.28           11.708          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           132.03           11.966          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3602500 Lankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto