www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Lankoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Lankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 35.2 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 29.1 - 58.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 29.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 30.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 42.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 58.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 28.3 m3/s ja maksimiarvo 60.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 65.76 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 122.00 m3/s, se on havaittu 06.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 38.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           31.06           4.414          
  2           62.29           2.799          
  3           71.12           3.556          
  4           76.78           4.196          
  5           80.96           4.714          
  6           84.29           5.144          
  7           87.05           5.511          
  8           89.42           5.830          
  9           91.49           6.113          
  10           93.32           6.366          
  15           100.30           7.345          
  20           105.18           8.042          
  30           112.00           9.027          
  40           116.81           9.728          
  50           120.53           10.272          
  60           123.56           10.717          
  70           126.12           11.093          
  80           128.33           11.420          
  90           130.28           11.708          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           132.03           11.966          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3602500 Lankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto