www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Lankoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Lankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.2.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.2.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.2.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 68.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 68.8 - 68.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 68.8 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 68.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 68.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 68.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 68.8 m3/s ja maksimiarvo 68.9 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 65.79 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 122.00 m3/s, se on havaittu 06.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 38.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           31.45           4.324          
  2           62.35           2.741          
  3           71.09           3.483          
  4           76.69           4.109          
  5           80.83           4.617          
  6           84.12           5.038          
  7           86.86           5.397          
  8           89.20           5.710          
  9           91.24           5.987          
  10           93.06           6.235          
  15           99.96           7.194          
  20           104.79           7.877          
  30           111.54           8.841          
  40           116.30           9.527          
  50           119.98           10.060          
  60           122.98           10.496          
  70           125.51           10.865          
  80           127.70           11.184          
  90           129.64           11.467          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           131.36           11.719          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3602500 Lankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto