www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Lankoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Lankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 22.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.6.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 33.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 33.14 - 33.54 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 33.14 m, 75 % todennäköisyydellä yli 33.14 m, 25 % todennäköisyydellä yli 33.41 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 33.54 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 33.14 m ja maksimiarvo 33.56 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 34.73 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 35.39 m, se on havaittu 06.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 34.19 m.
  • Havainnot asemalta 3602500 Lankoski, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 03.07. vedenkorkeus on keskimäärin 33.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.11 - 33.14 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 33.27 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.08 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.07. vedenkorkeus on keskimäärin 33.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.07 - 33.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 33.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.05 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.08. vedenkorkeus on keskimäärin 33.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.05 - 33.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 33.76 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.04 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 33.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.09 - 33.71 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 34.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.04 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto