www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Lankoski

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Lankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.4.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 21.1.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 34.91 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.36 - 35.50 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 34.36 m, 75 % todennäköisyydellä yli 34.70 m, 25 % todennäköisyydellä yli 35.17 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 35.50 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 34.28 m ja maksimiarvo 35.80 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 34.73 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 35.39 m, se on havaittu 06.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 34.19 m.
  • Havainnot asemalta 3602500 Lankoski, ylä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.06. vedenkorkeus on keskimäärin 33.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.44 - 33.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 33.75 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.36 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 33.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.29 - 33.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 33.74 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.18 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 33.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.05 - 33.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 33.81 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.04 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.08. vedenkorkeus on keskimäärin 33.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 33.05 - 33.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 33.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 33.04 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto