Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Hirvijärvi Tunturijoki

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Hirvijärvi Tunturijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.4.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.91 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.03 - 9.09 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.03 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.60 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.96 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 9.09 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.982 m3/s ja maksimiarvo 11.4 m3/s.