Vesistöennusteet: Karvianjoen vesistöalue - Hirvijärvi Tunturijoki

Vesistöennusteet > Karvianjoen vesistöalue > Hirvijärvi Tunturijoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.4.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.4.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 6.77 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.60 - 11.0 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.60 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.19 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 7.71 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 11.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.54 m3/s ja maksimiarvo 13.2 m3/s.