www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Virtaamat Pohjois-Pohjanmaan joissa ovat edelleen suuria, mutta laskussa. Koska seuraavasta viikosta ennustetaan varsin poutaista, pysyvät virtaamat lähiaikoina laskussa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla jokien pinnat ovat jo ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Maaperä koko Pohjanmaalla on edelleen märkää, joten mahdolliset sateet näkyvät nopeasti vesistöissä.

Järvien pinnat ovat pääosin lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Vedenpinnat pysyvät lähipäivät lähellä nykytasoaan.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat edelleen ajankohtaan nähden suuria, mutta laskussa. Raasakan virtaama on 350 m3/s, mikä on noin kolminkertainen ajankohdan keskimääräiseen nähden. Pudasjärven pinta on yli metrin, Jongunjärven ja Jaurakkajärven noin 80 cm tavanomaista korkeammalla. Livojoki ja Siuruanjoki ovat sen sijaan jo lähellä keskimääräisiä arvoja. Kostonjärven juoksutus on n. 25 m3/s ja Irnijärven n. 35 m3/s, molemmat ajankohdalle tyypillistä suurempia.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.09.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Allmänningsforsen
Jurva
Jurva Tainuskylä
Kivi- ja Levalammen tekojärvi
Lintuluoma Jurva
Pirttikylä
Varainkosken yläp. alue ohijuok
Västerfjärden
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto