www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Kivi- ja Levalammen tekojärvi

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Kivi- ja Levalammen tekojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.10.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 10.10.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.11.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 4.13 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.870 - 8.92 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.870 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.09 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 5.88 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 8.92 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.720 m3/s ja maksimiarvo 11.2 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto