www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Kivi- ja Levalammen tekojärvi

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Kivi- ja Levalammen tekojärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.12.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 8.87 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.70 - 13.9 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.70 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 7.46 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 10.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 13.9 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.54 m3/s ja maksimiarvo 18.7 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto