www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Kivi- ja Levalammen tekojärvi

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Kivi- ja Levalammen tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.10.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 78.09 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 77.99 - 78.41 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 77.99 m, 75 % todennäköisyydellä yli 77.99 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.30 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.41 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 77.99 m ja maksimiarvo 78.55 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1992 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 78.74 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.95 m, se on havaittu 05.11.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.35 m.
  • Havainnot asemalta 3900100 Kivi- ja Levalammen tekojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 77.90 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.89 - 77.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 77.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.86 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 77.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.78 - 77.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.07 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.74 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 77.83 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.67 - 77.99 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.49 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 78.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 77.85 - 78.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 77.28 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto