www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Kivi- ja Levalammen tekojärvi

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Kivi- ja Levalammen tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 78.53 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 78.53 - 78.53 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 78.53 m, 75 % todennäköisyydellä yli 78.53 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.53 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 78.53 m ja maksimiarvo 78.67 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1992 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 78.75 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.95 m, se on havaittu 05.11.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.50 m.
  • Havainnot asemalta 3900100 Kivi- ja Levalammen tekojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 78.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.46 - 78.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 78.43 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.43 - 78.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.44 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.42 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 78.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.35 - 78.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.31 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 78.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.26 - 78.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.20 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto