www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Kivi- ja Levalammen tekojärvi

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Kivi- ja Levalammen tekojärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.1.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 78.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 78.43 - 78.70 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 78.43 m, 75 % todennäköisyydellä yli 78.43 m, 25 % todennäköisyydellä yli 78.60 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 78.70 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 78.42 m ja maksimiarvo 78.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1992 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 78.75 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 78.95 m, se on havaittu 05.11.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 78.50 m.
  • Havainnot asemalta 3900100 Kivi- ja Levalammen tekojärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.03. vedenkorkeus on keskimäärin 78.13 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.12 - 78.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.17 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.08 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 78.21 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.17 - 78.24 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.30 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.10 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 78.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.37 - 78.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.21 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 78.42 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 78.41 - 78.42 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 78.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 78.40 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto