www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Jurva

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Jurva > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.12.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 5.12.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.12.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 6.40 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.32 - 7.45 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 6.32 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 6.32 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.65 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 7.45 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.32 m3/s ja maksimiarvo 8.75 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto