www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Jurva

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Jurva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.1.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.2.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 66.99 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 66.86 - 67.34 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 66.86 m, 75 % todennäköisyydellä yli 66.91 m, 25 % todennäköisyydellä yli 67.09 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 67.34 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 66.86 m ja maksimiarvo 67.45 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2010 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 67.55 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 67.91 m, se on havaittu 08.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 66.93 m.
  • Havainnot asemalta 3900200 Jurva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeusrajoja

  • Tulvaraja 67.30 m - Vesi uhkaa nousta pelloille

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 12.02. vedenkorkeus on keskimäärin 66.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 66.59 - 66.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 67.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 66.56 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 29.02. vedenkorkeus on keskimäärin 66.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 66.57 - 66.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 66.79 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 66.16 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 29.03. vedenkorkeus on keskimäärin 66.23 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 66.07 - 66.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 66.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.86 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 29.04. vedenkorkeus on keskimäärin 66.05 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.89 - 66.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 66.65 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.87 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto