www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Jurva

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Jurva > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.8.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.8.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.8.2018 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 65.72 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 65.69 - 66.01 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 65.69 m, 75 % todennäköisyydellä yli 65.69 m, 25 % todennäköisyydellä yli 65.82 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 66.01 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 65.69 m ja maksimiarvo 66.22 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2010 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 67.65 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 67.91 m, se on havaittu 08.10.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 67.33 m.
  • Havainnot asemalta 3900200 Jurva. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 65.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.60 - 65.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.85 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 65.63 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.60 - 65.68 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.58 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 65.78 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.62 - 66.15 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 66.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.58 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 65.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.75 - 66.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 67.18 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.60 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto