www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Pirttikylä

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Pirttikylä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 29.11.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 11.11.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.12.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 28.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 12.2 - 56.7 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 12.2 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 17.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 39.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 56.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 10.6 m3/s ja maksimiarvo 66.2 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto