www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Pirttikylä

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Pirttikylä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.7.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 17.7.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.7.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.10 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.511 - 7.42 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.511 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.767 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.56 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 7.42 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.508 m3/s ja maksimiarvo 20.2 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto