www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Pirttikylä

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Pirttikylä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.12.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2020 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 41.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 22.6 - 67.1 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 22.6 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 33.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 50.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 67.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 21.7 m3/s ja maksimiarvo 87.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto