www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Pirttikylä

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Pirttikylä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.12.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.10.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.1.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 38.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 19.4 - 71.7 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 19.4 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 26.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 46.8 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 71.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 19.0 m3/s ja maksimiarvo 106 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto