www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Närpiönjoen vesistöalue - Varainkosken yläpuolisen alueen ohijuoksutus

Vesistöennusteet > Närpiönjoen vesistöalue > Varainkosken yläpuolisen alueen ohijuoksutus > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 17.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 8.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.4.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.946 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.000 - 2.56 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.000 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.664 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.28 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.56 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.000 m3/s ja maksimiarvo 3.48 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto