www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Maalahdenjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat ovat tavanomaisen pienissä kesälukemissa tai tavanomaista pienempiä. Seuraavalle viikolle ennustetut vähäiset sateetkaan eivät juuri nosta jokien vedenpintoja sadeveden imeytyessä alkukesän aikana kuivuneeseen maaperään. Lapuanjoella Hirvijärven ja Kuortaneenjärven sekä Siikajoella Uljuan pinnat ovat 25-35 cm ajankohdan keskimääräistä alempana, ja pysyvät lähiviikkoina nykytasojensa tuntumassa.

Iijoella vedenpinnat ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja tai hieman niitä matalammalla. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat laskussa ja 15-45 cm ajankohdan keskimääräisiä tasoja alempana. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat tavanomaista pienempiä, 4-5 m3/s, siitä huolimatta niiden nousu kohti keskimääräisiä kesälukemia on pysähtymässä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 11.07.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Köpingsbro
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto