www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Maalahdenjoen vesistöalue - Köpingsbro

Vesistöennusteet > Maalahdenjoen vesistöalue > Köpingsbro > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 5.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.3.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 7.64 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 7.16 - 8.11 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 7.16 m, 75 % todennäköisyydellä yli 7.50 m, 25 % todennäköisyydellä yli 7.83 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 8.11 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 7.12 m ja maksimiarvo 8.42 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1978 - 2015 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 7.60 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 8.18 m, se on havaittu 13.11.1986 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 7.03 m.
  • Havainnot asemalta 4000910 Malax. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeusrajoja

  • Syystulva 2012 7.84 m - Taloja kastui

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.11. vedenkorkeus on keskimäärin 6.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 6.21 - 6.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 6.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 6.09 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 6.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 6.28 - 6.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 6.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 6.09 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.12. vedenkorkeus on keskimäärin 6.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 6.30 - 6.63 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 6.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 6.14 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.01. vedenkorkeus on keskimäärin 6.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 6.47 - 6.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 7.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 6.16 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto