www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kyrönjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien pinnat ovat pääsääntöisesti laskeneet ajankohdan keskimääräisiin lukemiin marraskuun loppupuolen sateiden jäljiltä. Sää jatkuu ennusteiden mukaan vähäsateisena, joten vedenpinnat jatkavat hidasta laskua ainakin seuraavan viikon.

Alueen järvet ovat pääosin lähellä tavanomaista tasoa ja nekin pienessä laskussa. Lappajärven pinta on tosin 30 cm ja Pyhäjärven 25 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat nousivat marraskuun sateiden myötä reilusti keskimääräisiä suuremmiksi. Ne ovat nyt laskussa joka jatkuu ennusteiden mukaan joulukuun puoliväliin saakka. Pudasjärvi, Jaurakkajärvi ja Jongunjärvi ovat edelleen noin 70-80 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Irnijärven ja Kostonjärven juoksutukset ovat noin 25 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 01.12.2020).

Suurenna Kyrönjoen vesistöalue

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Halkosaaren pengerrys
Halkosaaren sp pengerrysalueelle
Halkosaaresta pumpattava vesi
Hanhikoski
Iskalan pengerrys
Iskalan sp pengerrysalueelle
Iskalasta pumpattava vesi
Kiikun pato
Kitinojalta pumpattava vesi
Kitinojan pengerrys
Kitinojan sp pengerrysalueelle
Mikinnevalta pumpattava vesi
Mikinnevan pengerrys
Mikinnevan sp pengerrysalueelle
Munakka
Nikkola
Rintalan pengerrys
Rintalasta pumpattava vesi
Röyskölän sp pengerrysalueelle
Tieksin pengerrys
Tieksin sp pengerrysalueelle
Tieksistä pumpattava vesi
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto