www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue - Varpulan tekojärvi

Vesistöennusteet > Lapuanjoen vesistöalue > Varpulan tekojärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 9.12.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.12.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.12.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.74 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.63 - 2.01 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.63 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.67 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.82 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.01 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.61 m3/s ja maksimiarvo 2.16 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2.36 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 5.00 m3/s, se on havaittu 04.06.1974 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.28           0.197          
  2           2.25           0.125          
  3           2.52           0.159          
  4           2.70           0.188          
  5           2.83           0.211          
  6           2.93           0.230          
  7           3.02           0.246          
  8           3.09           0.261          
  9           3.15           0.273          
  10           3.21           0.285          
  15           3.43           0.328          
  20           3.58           0.360          
  30           3.79           0.404          
  40           3.94           0.435          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           4.05           0.459          
  60           4.15           0.479          
  70           4.23           0.496          
  80           4.29           0.511          
  90           4.35           0.523          
  100           4.41           0.535          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4400220 Varpulan tekojärvi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto