www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue - Kuotesjärvi

Vesistöennusteet > Lapuanjoen vesistöalue > Kuotesjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.2.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.2.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.2.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.50 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.50 - 2.50 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.50 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.50 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.50 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.50 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.50 m3/s ja maksimiarvo 2.53 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1993 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 2.04 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 4.70 m3/s, se on havaittu 02.05.1977 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.49 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           0.44           0.293          
  2           1.88           0.186          
  3           2.28           0.236          
  4           2.54           0.279          
  5           2.74           0.313          
  6           2.89           0.342          
  7           3.02           0.366          
  8           3.12           0.388          
  9           3.22           0.406          
  10           3.30           0.423          
  15           3.63           0.488          
  20           3.85           0.535          
  30           4.16           0.600          
  40           4.39           0.647          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           4.56           0.683          
  60           4.70           0.713          
  70           4.81           0.738          
  80           4.92           0.759          
  90           5.01           0.778          
  100           5.09           0.796          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4400113 Kuotesjärvi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto