www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue - Kuotesjärvi

Vesistöennusteet > Lapuanjoen vesistöalue > Kuotesjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.2.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 112.76 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 112.75 - 112.77 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 112.75 m, 75 % todennäköisyydellä yli 112.75 m, 25 % todennäköisyydellä yli 112.76 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 112.77 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 112.75 m ja maksimiarvo 112.78 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1993 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 112.91 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 113.24 m, se on havaittu 01.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 112.74 m.
  • Havainnot asemalta 4400113 Kuotesjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.03. vedenkorkeus on keskimäärin 112.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.58 - 112.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.58 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.03. vedenkorkeus on keskimäärin 112.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.45 - 112.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.42 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.04. vedenkorkeus on keskimäärin 112.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.46 - 112.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.66 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.38 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.05. vedenkorkeus on keskimäärin 112.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 112.58 - 112.62 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 112.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 112.46 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto