www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue - Iso-Allasjärvi juoksutus

Vesistöennusteet > Lapuanjoen vesistöalue > Iso-Allasjärvi juoksutus > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 23.9.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.9.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.800 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.800 - 2.51 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.800 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.800 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.800 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.51 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.800 m3/s ja maksimiarvo 3.08 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2000 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 3.70 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 6.00 m3/s, se on havaittu 29.04.2018 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 2.34 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           2.26           0.292          
  2           3.56           0.185          
  3           3.93           0.235          
  4           4.16           0.278          
  5           4.34           0.312          
  6           4.48           0.340          
  7           4.59           0.365          
  8           4.69           0.386          
  9           4.78           0.405          
  10           4.85           0.421          
  15           5.14           0.486          
  20           5.35           0.532          
  30           5.63           0.598          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           5.83           0.644          
  50           5.98           0.680          
  60           6.11           0.709          
  70           6.22           0.734          
  80           6.31           0.756          
  90           6.39           0.775          
  100           6.46           0.792          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 4400115 Iso-Allasjärvi havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto