www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lapuanjoen vesistöalue - Kauhavanjoki

Vesistöennusteet > Lapuanjoen vesistöalue > Kauhavanjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 24.9.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 27.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 10.10.2019 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 5.38 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.811 - 28.2 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.811 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.26 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 11.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.700 m3/s ja maksimiarvo 59.8 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto