www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Lestijoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Alkuviikon sateet nostivat Vaasan eteläpuolisen rannikon jokien pinnat lähelle keskimääräistä tulvakorkeutta, mutta nyt joet ovat kääntymässä laskuun. Lapväärtinjoen pinta on ollut yhtä korkealla viimeksi 2015. Sateet ja lumen sulaminen ovat nostaneet jokien pinnat korkealle myös Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan joissa. Nekin ovat ennusteiden mukaan kääntymässä laskuun, mutta virtaamat pysyvät seuraavan viikon aikana suurina, ajankohtaan nähden huomattavasti tavanomaista suurempina.

Säännösteltyjen järvien pinnat ovat monin paikoin nousseet säännöstelyn ylärajalle. Kuortaneenjärven pinta on 25 cm ja Lappajärvi 75 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Hautaperän tekojärven pinta Kalajoella on yleensä tähän aikaan vuodesta 1.5 metriä alempana. Pohjois-Pohjanmaan säännösteltyjen järvien pinnat saadaan kääntymään laskuun vasta 1-2 kk myöhemmin kuin tavallisesti, pääosin vasta helmikuun puolella.

Iijoella vedenpinnat ja virtaamat ovat hieman tavanomaista suurempia, ja pääsääntöisesti ne ovat hitaassa laskussa joka jatkuu seuraavan viikon. Pudasjärvi, Jaurakkajärvi ja Jongunjärvi ovat 20-60 cm keskimääräistä korkeammalla, mutta laskussa. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat noin 22-25 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 17.01.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Lestijärvi
Saarenpää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto