Vesistöennusteet: Lestijoen vesistöalue - Saarenpää

Vesistöennusteet > Lestijoen vesistöalue > Saarenpää > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.4.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.4.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 95.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 32.7 - 133 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 32.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 68.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 110 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 133 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 32.2 m3/s ja maksimiarvo 182 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1980 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 95.36 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 190.90 m3/s, se on havaittu 24.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 39.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           40.46           7.558          
  2           89.87           4.792          
  3           103.85           6.089          
  4           112.79           7.183          
  5           119.41           8.070          
  6           124.68           8.806          
  7           129.05           9.435          
  8           132.80           9.982          
  9           136.07           10.466          
  10           138.97           10.899          
  15           150.01           12.575          
  20           157.73           13.769          
  30           168.53           15.455          
  40           176.14           16.654          
  50           182.02           17.585          
  60           186.81           18.347          
  70           190.86           18.992          
  80           194.37           19.551          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           197.46           20.044          
  100           200.22           20.485          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5100500 Saarenpää havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Jäänlähtö 70 m3/s