Vesistöennusteet: Lestijoen vesistöalue - Saarenpää

Vesistöennusteet > Lestijoen vesistöalue > Saarenpää > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.12.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.12.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.1.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 25.39 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 25.20 - 26.36 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 25.20 m, 75 % todennäköisyydellä yli 25.25 m, 25 % todennäköisyydellä yli 25.81 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 26.36 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 25.20 m ja maksimiarvo 26.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1979 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 26.60 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 27.42 m, se on havaittu 24.04.2000 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 25.87 m.
  • Havainnot asemalta 5100500 Saarenpää. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 14.12. vedenkorkeus on keskimäärin 25.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 25.16 - 25.19 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 25.25 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 25.14 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 30.12. vedenkorkeus on keskimäärin 25.17 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 25.13 - 25.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 25.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 25.06 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 30.01. vedenkorkeus on keskimäärin 25.12 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 25.03 - 25.33 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 25.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 24.99 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 02.03. vedenkorkeus on keskimäärin 25.08 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 24.99 - 25.28 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 25.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 24.94 m.