www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla virtaamat ja vedenpinnat ovat lähellä keskimääräisiä arvoja. Viikonlopulle ennustetut sateet saattavat kuitenkin kääntää ne uudelleen nousuun.

Lappajärven pinta on 15 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla, Pyhäjärven pinta lähellä tyypillistä tasoa mutta lievässä nousussa. Siikajoen Uljuan tekoaltaan pintaa on pidetty tavanomaista alemmalla tasolla, mutta tällä hetkellä eroa keskimääräiseen on lokakuun sateiden vuoksi enää noin 30 cm.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet ovat laskussa noustuaan viime viikon lopulla sulamisen ja sateiden myötä. Pudasjärvi, Jongunjärvi ja Jaurakkajärvi ovat tosin vasta kääntymässä laskuun. Kostonjärven juoksutus on n. 18 m3/s ja Irnijärven n. 13 m3/s. Molempien pinnat ovat noin 20 cm keskimääräistä alempana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.11.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haittaperä
Hamari
Hautaperän tekojärvi (Hautaperä)
Iso-Juurikka (Juurikka)
Jalkakoski
Kiljanjärvi
Korpinen
Kuonanjärvi
Malisjoki
Niskakoski
Oksava
Padinki
Pidisjärvi
Reis-Vuohtajärvi pato
Reisjärvi (Reis-Vuohtajärvi)
Settijärvi
Vääräjoki Rautio

Pohjavesi ja maankosteus
Haapajärvi

Jäänlähtö
Alavieska ja Malisjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto