www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella jokien virtaamat ovat kääntyneet lievään nousuun lämpimän sään myötä. Ennusteiden mukaan sää viilenee jälleen ja virtaamien nousu taittuu ja kääntyy jopa laskuun. Pohjois-Pohjanmaan alueella virtaamat ja vedenpinnat ovat pääsääntöisesti lähellä keskimääräisiä arvoja. Myös alueen järvet ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä tasojaan, tosin Lappajärven ja Pyhäjärven pinnat ovat tällä hetkellä 20-30 cm keskimääräistä korkeammalla, ja ne pysyvät ennusteiden mukaan korkealla pitkälle kevääseen. Suuria muutoksia tilanteeseen ei ole odotettavissa.

Iijoen Kostonjoella ja Väätäjänsuvannossa vedenpinnat nousivat korkealle tammi-helmikuun kovien pakkasten aiheuttamien hyyteiden vuoksi. Viime viikon aikana lämmin sää helpotti osaltaan hyydetilannetta sulattamatta kuitenkaan lunta, ja vedenpinnat kääntyivät laskuun. Sää kylmenee uudelleen mutta vedenpinnat jatkavat edelleen laskuaan. Muualla Iijoella vedenpinnat ovat lievästi keskimääräistä korkeammalla ja pysyvät jatkossakin lähellä nykyistä tasoaan. Pudasjärvi on 35 cm tyypillistä korkeammalla, mutta hitaassa laskussa. Irnijärven juoksutus on noin 22 m3/s, Kostonjärven noin 30 m3/s.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 04.03.2021).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haittaperä
Hamari
Hautaperän tekojärvi (Hautaperä)
Iso-Juurikka (Juurikka)
Jalkakoski
Kiljanjärvi
Korpinen
Kortejärvi
Kuonanjärvi
Malisjoki
Niskakoski
Oksava
Padinki
Pidisjärvi
Reis-Vuohtajärvi pato
Reisjärvi (Reis-Vuohtajärvi)
Settijärvi
Vääräjoki Rautio

Pohjavesi ja maankosteus
Haapajärvi

Jäänlähtö
Alavieska ja Malisjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto