www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Vähäsateinen ja kuuma kesä on saanut jokien ja järvien pinnat laskemaan tavanomaista alemmas. Paikoin pinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla. Esimerkiksi Lapväärtinjoki on ollut yhtä vähävetinen vain kahtena vuonna viimeisen 40 v aikana. Virtaamat ja järvien pinnat pysyvät nykytasollaan tai laskevat vielä hitaasti. Mahdolliset sateet imeytyvät pääosin maaperään.

Lapuanjoella Hirvijärven pinta on 60 cm ajankohdan keskimääräistä alempana. Hirvijärven pinta on laskemassa ennusteen mukaan elokuussa alemmas kuin kertaakaan aikaisempina kesinä. Kuortaneenjärvellä pinta on laskenut 45 cm tavanomaista alhaisemmalle tasolle. Kalajoella Hautaperän tekoaltaan pinta on noin 1 m keskimääräistä alempana. Laajalti Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla järvien pinnat ovat puolisen metriä tavanomaista alempana ja selvässä laskussa. Poikkeuksena Pyhäjärvi, joka on lähes tavanomaisella tasollaan sekä Uljuan allas jota pystytään pitämään nykytasollaan.

Iijoella virtaaman ovat pieniä ja vedenpinnat pääosin ajankohdalle tyypillisiä arvoja matalammalla. Pudasjärven, Jongunjärven ja Jaurakkajärven pinnat ovat noin n. 20 cm ajankohdan keskimääräisiä tasoja alempana. Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat tavanomaista pienempiä, 4-5 m3/s, siitä huolimatta niiden nousu kohti keskimääräisiä kesälukemia on hidasta.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 13.08.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haittaperä
Hamari
Hautaperän tekojärvi (Hautaperä)
Iso-Juurikka (Juurikka)
Jalkakoski
Kiljanjärvi
Korpinen
Kuonanjärvi
Malisjoki
Niskakoski
Oksava
Padinki
Pidisjärvi
Reis-Vuohtajärvi pato
Reisjärvi (Reis-Vuohtajärvi)
Settijärvi
Vääräjoki Rautio

Pohjavesi ja maankosteus
Haapajärvi

Jäänlähtö
Alavieska ja Malisjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto