www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lämpimän ja vähäsateisen alkukesän takia Pohjanmaan jokien virtaamat ovat tavanomaista pienempiä. Loppuviikolle ennustetut rankatkin sateet nostavat paikoin hieman rannikkojokien virtaamia. Maaperä on kuitenkin kuivaa ja sade meneekin pääosin täyttämään maankosteuden vajausta. Lapuanjoella Hirvijärven ja Kuortaneenjärven pinnat ovat 30-40 cm ajankohdan keskimääräistä alempana ja hitaassa laskussa.

Iijoella jokien ja järvien pinnat ovat huomattavasti alle ajankohdan keskimääräisten lukemien. Viikonlopun sade nostaa hieman Siuruanjoen ja Livojoen vedenkorkeuksia, mutta muualla vedenpintojen ei juuri ennusteta nousevan. Pudasjärven, Jongunjärven ja Jaurakkajärven pinnat ovat tyypillisiä keskikesän lukemia matalammalla, Pudasjärvellä lähes metrin tavanomasta alempana. Säännösteltyjen Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat 4-5 m3/s. Molempien pinnat nousevat kohti normaaleja kesäkorkeuksia.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 21.06.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haittaperä
Hamari
Hautaperän tekojärvi (Hautaperä)
Iso-Juurikka (Juurikka)
Jalkakoski
Kiljanjärvi
Korpinen
Kuonanjärvi
Malisjoki
Niskakoski
Oksava
Padinki
Pidisjärvi
Reis-Vuohtajärvi pato
Reisjärvi (Reis-Vuohtajärvi)
Settijärvi
Vääräjoki Rautio

Pohjavesi ja maankosteus
Haapajärvi

Jäänlähtö
Alavieska ja Malisjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto