www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Pohjanmaan jokien virtaamat pysyvät pieninä tiistaihin saakka. Ensi viikon keskivaiheilla lauhtuva sää nostaa jonkin verran virtaamia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Jäätyminen on nostanut jokien pintoja monin paikoin Pohjanmaalla. Mm Länkelässä Siikajoella ja Haukiputaalla Kiiminkijoella joen pinta on noussut yli metrillä. Ähtävänjoella on varauduttu hyydetulviin pienentämällä juoksutusta ja asentamalla hyydeköydet, joilla pyritään nopeuttamaan jääkannen muodostumista.

Lunta on koko Pohjanmaalla saman verran tai enemmän kuin keskimäärin vuodenvaihteessa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla lunta on kertynyt jo noin 20-80 mm, Pohjois-Pohjanmaalla 60-120 mm, paikoin 140mm.

Lappajärven ja Pyhäjärven pinnat ovat 15-20 cm ajankohdan keskimääräistä korkeammalla. Lappajärvi pysyy lähipäivät nykytasollaan, Pyhäjärvi laskee hitaasti. Siikajoen Uljuan tekoaltaan pintaa lasketaan jotta saadaan tilaa kevään sulamisvesille.

Iijoella virtaamat ja vedenkorkeudet pysyvät nykytasoillaan, tyypillisissä talvilukemissa. Säännösteltyjen Kostonjärven ja Irnijärven juoksutukset ovat n. 20-22 m3/s, molemmat järvet ovat laskussa. Lunta alueella on 100-130 mm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 19.01.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Haapajärvi
Haittaperä
Hamari
Hautaperän tekojärvi (Hautaperä)
Iso-Juurikka (Juurikka)
Jalkakoski
Kiljanjärvi
Korpinen
Kuonanjärvi
Malisjoki
Niskakoski
Oksava
Padinki
Pidisjärvi
Reis-Vuohtajärvi pato
Reisjärvi (Reis-Vuohtajärvi)
Settijärvi
Vääräjoki Rautio

Pohjavesi ja maankosteus
Haapajärvi

Jäänlähtö
Alavieska ja Malisjoki
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto