www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue - Haittaperä

Vesistöennusteet > Kalajoen vesistöalue > Haittaperä > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 22.9.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.9.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 0.160 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.160 - 0.160 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.160 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.160 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.160 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.160 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.160 m3/s ja maksimiarvo 2.45 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2005 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 4.32 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 35.60 m3/s, se on havaittu 10.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 0.03 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           -3.29           1.795          
  2           3.56           1.138          
  3           5.50           1.446          
  4           6.74           1.706          
  5           7.66           1.916          
  6           8.39           2.091          
  7           9.00           2.240          
  8           9.52           2.370          
  9           9.97           2.485          
  10           10.38           2.588          
  15           11.91           2.986          
  20           12.98           3.270          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           14.48           3.670          
  40           15.53           3.955          
  50           16.35           4.176          
  60           17.01           4.357          
  70           17.58           4.510          
  80           18.06           4.643          
  90           18.49           4.760          
  100           18.87           4.865          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5300164 Haittaperä havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto