www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue - Jämsänkosken

Vesistöennusteet > Kalajoen vesistöalue > Jämsänkosken > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 0.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 15.9.2019 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2005 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 48.30 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 76.83 m3/s, se on havaittu 23.07.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 9.85 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           13.58           8.179          
  2           44.82           5.186          
  3           53.66           6.589          
  4           59.32           7.774          
  5           63.51           8.733          
  6           66.84           9.530          
  7           69.60           10.210          
  8           71.97           10.802          
  9           74.04           11.326          
  10           75.87           11.795          
  15           82.85           13.609          
  20           87.74           14.900          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           94.56           16.725          
  40           99.38           18.022          
  50           103.10           19.030          
  60           106.13           19.855          
  70           108.69           20.552          
  80           110.90           21.157          
  90           112.86           21.691          
  100           114.60           22.169          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5300340 Jämsänkosken säännöstelypato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto