www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue - Jämsänkosken

Vesistöennusteet > Kalajoen vesistöalue > Jämsänkosken > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 21.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 26.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.000 - 57.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.000 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 8.86 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 38.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 57.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.000 m3/s ja maksimiarvo 97.6 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2005 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 46.23 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 76.83 m3/s, se on havaittu 23.07.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 9.85 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           10.34           9.132          
  2           42.64           5.790          
  3           51.78           7.357          
  4           57.62           8.680          
  5           61.95           9.751          
  6           65.39           10.641          
  7           68.25           11.400          
  8           70.70           12.061          
  9           72.84           12.646          
  10           74.74           13.170          
  15           81.95           15.196          
  20           87.00           16.637          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           94.06           18.675          
  40           99.03           20.124          
  50           102.88           21.249          
  60           106.01           22.170          
  70           108.66           22.949          
  80           110.95           23.624          
  90           112.97           24.220          
  100           114.77           24.753          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5300340 Jämsänkosken säännöstelypato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto