www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue - Jämsänkosken

Vesistöennusteet > Kalajoen vesistöalue > Jämsänkosken > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.4.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 23.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.000 - 49.2 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.000 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 12.7 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 36.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 49.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.000 m3/s ja maksimiarvo 167 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2005 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 46.58 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 76.83 m3/s, se on havaittu 23.07.2008 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 9.85 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           12.15           8.416          
  2           43.14           5.336          
  3           51.90           6.780          
  4           57.51           7.999          
  5           61.66           8.986          
  6           64.96           9.806          
  7           67.70           10.506          
  8           70.05           11.115          
  9           72.10           11.654          
  10           73.92           12.137          
  15           80.84           14.003          
  20           85.69           15.332          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  30           92.45           17.209          
  40           97.23           18.545          
  50           100.91           19.582          
  60           103.92           20.430          
  70           106.46           21.148          
  80           108.66           21.770          
  90           110.59           22.319          
  100           112.32           22.811          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5300340 Jämsänkosken säännöstelypato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto