www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kalajoen vesistöalue - Oksava

Vesistöennusteet > Kalajoen vesistöalue > Oksava > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.9.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.9.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.9.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 7.77 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 6.00 - 13.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 6.00 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 6.00 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 9.98 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 13.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 6.00 m3/s ja maksimiarvo 17.3 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1977 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 71.38 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 232.40 m3/s, se on havaittu 09.05.1982 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 26.30 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           -8.24           10.829          
  2           63.42           6.866          
  3           83.69           8.724          
  4           96.66           10.293          
  5           106.26           11.563          
  6           113.90           12.619          
  7           120.25           13.519          
  8           125.67           14.303          
  9           130.42           14.996          
  10           134.63           15.618          
  15           150.63           18.019          
  20           161.84           19.729          
  30           177.49           22.145          
  40           188.53           23.863          
  50           197.06           25.198          
  60           204.01           26.289          
  70           209.89           27.213          
  80           214.97           28.014          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           219.45           28.721          
  100           223.45           29.353          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5300350 Oksava havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Maksimijuoksutus 30 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto