logo
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Mankilan tulva-alue

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Mankilan tulva-alue > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.6.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.6.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.7.2022 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.01 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.103 - 2.81 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.103 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.675 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.66 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 2.81 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.079 m3/s ja maksimiarvo 6.79 m3/s.