logo
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Vähä-Lamujärvi

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Vähä-Lamujärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 22.4.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.4.2023 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.51 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.22 - 4.00 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.22 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.05 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.04 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.00 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.02 m3/s ja maksimiarvo 5.21 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1990 - 2007 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 1.85 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 2.70 m3/s, se on havaittu 03.09.1996 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 1.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           1.00           0.176          
  2           1.77           0.111          
  3           1.98           0.142          
  4           2.12           0.167          
  5           2.22           0.188          
  6           2.30           0.205          
  7           2.37           0.219          
  8           2.43           0.232          
  9           2.48           0.243          
  10           2.52           0.253          
  15           2.69           0.292          
  20           2.81           0.320          
  30           2.98           0.359          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  40           3.09           0.387          
  50           3.18           0.409          
  60           3.26           0.426          
  70           3.32           0.441          
  80           3.37           0.454          
  90           3.42           0.466          
  100           3.46           0.476          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5700163 Vähä-lamujärvi pato havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.