www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Iso Lamujärvi

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Iso Lamujärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 31.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.9.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 1.85 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.693 - 4.37 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.693 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.26 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.62 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.37 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.678 m3/s ja maksimiarvo 10.1 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto