logo
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Iso Lamujärvi

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Iso Lamujärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.5.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 137.06 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 137.06 - 137.06 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 137.06 m, 75 % todennäköisyydellä yli 137.06 m, 25 % todennäköisyydellä yli 137.06 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 137.06 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 137.06 m ja maksimiarvo 137.13 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 137.13 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 137.57 m, se on havaittu 12.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 136.61 m.
  • Havainnot asemalta 5700120 Iso-Lamujärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 11.06. vedenkorkeus on keskimäärin 136.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.96 - 136.98 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 137.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.95 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 28.06. vedenkorkeus on keskimäärin 136.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.93 - 136.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.92 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 28.07. vedenkorkeus on keskimäärin 136.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.85 - 136.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.79 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 28.08. vedenkorkeus on keskimäärin 136.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.81 - 136.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.70 m.