www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Iso Lamujärvi

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Iso Lamujärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 137.00 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 137.00 - 137.06 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 137.00 m, 75 % todennäköisyydellä yli 137.00 m, 25 % todennäköisyydellä yli 137.00 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 137.06 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 137.00 m ja maksimiarvo 137.14 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1971 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 137.13 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 137.57 m, se on havaittu 12.05.1989 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 136.61 m.
  • Havainnot asemalta 5700120 Iso-Lamujärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 136.97 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.96 - 136.97 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.95 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 136.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.93 - 136.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.91 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 136.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.85 - 136.91 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.80 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 136.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 136.79 - 136.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 136.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 136.65 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto