www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lamujoki

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lamujoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.10.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.10.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.11.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 17.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.87 - 38.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.87 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 24.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 38.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.36 m3/s ja maksimiarvo 59.7 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1976 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 84.10 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 157.00 m3/s, se on havaittu 12.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 27.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           34.55           6.659          
  2           79.14           4.222          
  3           91.75           5.365          
  4           99.83           6.330          
  5           105.80           7.111          
  6           110.55           7.760          
  7           114.50           8.314          
  8           117.88           8.795          
  9           120.83           9.222          
  10           123.45           9.604          
  15           133.41           11.081          
  20           140.38           12.133          
  30           150.12           13.618          
  40           156.99           14.675          
  50           162.30           15.495          
  60           166.62           16.167          
  70           170.28           16.735          
  80           173.44           17.227          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           176.23           17.662          
  100           178.72           18.051          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5700130 Lamujoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto