logo
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lamujoki

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lamujoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.4.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 14.4.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 69.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 42.7 - 121 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 42.7 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 60.5 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 89.7 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 121 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 40.9 m3/s ja maksimiarvo 133 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1976 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 82.19 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 157.00 m3/s, se on havaittu 12.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 27.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           32.85           6.412          
  2           77.26           4.066          
  3           89.82           5.166          
  4           97.86           6.095          
  5           103.81           6.847          
  6           108.54           7.472          
  7           112.47           8.005          
  8           115.84           8.469          
  9           118.77           8.879          
  10           121.39           9.248          
  15           131.30           10.670          
  20           138.25           11.682          
  30           147.95           13.113          
  40           154.78           14.130          
  50           160.07           14.920          
  60           164.38           15.566          
  70           168.02           16.113          
  80           171.17           16.588          
  90           173.94           17.006          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           176.43           17.381          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5700130 Lamujoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.