www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lamujoki

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lamujoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 20.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 15.4.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 68.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 25.1 - 122 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 25.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 55.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 85.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 122 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 19.5 m3/s ja maksimiarvo 140 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1976 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 84.10 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 157.00 m3/s, se on havaittu 12.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 27.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           34.55           6.659          
  2           79.14           4.222          
  3           91.75           5.365          
  4           99.83           6.330          
  5           105.80           7.111          
  6           110.55           7.760          
  7           114.50           8.314          
  8           117.88           8.795          
  9           120.83           9.222          
  10           123.45           9.604          
  15           133.41           11.081          
  20           140.38           12.133          
  30           150.12           13.618          
  40           156.99           14.675          
  50           162.30           15.495          
  60           166.62           16.167          
  70           170.28           16.735          
  80           173.44           17.227          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  90           176.23           17.662          
  100           178.72           18.051          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 5700130 Lamujoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto