www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Siikajoen vesistöalue - Lamujoki

Vesistöennusteet > Siikajoen vesistöalue > Lamujoki > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 20.4.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.4.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 67.36 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 66.55 - 67.93 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 66.55 m, 75 % todennäköisyydellä yli 67.19 m, 25 % todennäköisyydellä yli 67.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 67.93 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 66.46 m ja maksimiarvo 68.16 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1976 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 67.60 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 68.48 m, se on havaittu 12.05.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 66.50 m.
  • Havainnot asemalta 5700130 Lamujoki. Vedenkorkeus 0-tasossa N43.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 65.20 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.07 - 65.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.02 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 65.37 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.25 - 65.66 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 65.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.01 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 65.56 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.29 - 65.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 66.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.06 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 65.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 65.49 - 65.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 66.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 65.23 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto